ติดตาม Fit-D ได้ใน
E-mail :   Password :       สมัครสมาชิก

ทดสอบความฟิต ทดสอบความฟิต

-
ทดสอบความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อโดยรวม
ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวม

เป็นการทดสอบความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อโดยรวมของ Fit-D.com ซึ่งจะวัดจากกล้ามเนื้อ หลัก ๆ 3 ส่วน คือ อก (ส่วนบน) จากท่าวิดพื้น, ท้อง (ส่วนกลาง) จากท่า sit-up และ ขา (ส่วนล่าง) จากท่า squats

ทดสอบความแข็งแรงระบบไหลเวียนของเลือด(ปอดและหัวใจ)
ทดสอบความแข็งแรงระบบไหลเวียนของเลือด(ปอดและหัวใจ)

การทดสอบความแข็งแรงของระบบไหลเวียนเลือด (ปอดและหัวใจ) หรือ Cardiovascular test ใช้สำหรับบอกความแข็งแรงของระบบ Cardiovascular ในด้านการออกกำลังกายเท่านั้น โดยเลือกใช้เวลาที่สามารถ ทำได้ที่ดีที่สุดในการวิ่งหรือเดินระยะทาง 2.4 กิโลเมตร (1.5 ไมล์ หรือ 6 รอบสนามฟุตบอล) มาคำนวณ

ทดสอบความอ่อนตัว
ทดสอบความอ่อนตัว

การทดสอบความอ่อนตัว หรือ Flexibility Test ใช้สำหรับวัดค่าความอ่อนตัวโดยประมาณซึ่งต้องทำการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง โดยเลือกใช้ครั้งที่สามารถทำได้ที่ดีที่สุดมาคำนวณ